JOSEF MIKOLÁŠEK: Z DOPISŮ Z LOS ANGELESKÉHO VĚZENÍ – IWW ORGANIZUJE BOJE VE VĚZNICÍCH, 11.díl

Přinášíme výňatek z delšího pojednání kamaráda Josefa Mikoláška (člena IWW), psané ve vězení v Los Angeles, krátce před jeho odchodem do San Diego, kamž odebral se, aby účast bral na zápase za svobodu slova a kde i užitečný život svůj dokonal, podlehnuv pěti ranám z revolveru policie, o které se domníval, že se umírňuje, jak z uvedeného vysvítá. (Zemřel 7.5.1912), dopisy byly otištěny v anarchistickém časopise „Volné listy“ č. 11 v New Yorku, 1. června 1912:

V různých městech věznění členové IWW zorganizovali vězně ku společné akci odporu, pro odstranění řetězových tlup, což se jim v jistých případech podařilo. Usjednotili se, že až budou jim připnuty řetězy nehnou se z místa, pokud nebudou jim odejmuty, a tuto akci vždy dosáhli svého účele. Řetězových okovů bylo opět používáno když agitátoři, kteří vězně vzpružovali, byli ze žalářů propuštěni.