JOSEF MIKOLÁŠEK: Z DOPISŮ Z LOS ANGELESKÉHO VĚZENÍ – O TAKTICE IWW VE STÁVKÁCH, 8. díl

Přinášíme výňatek z delšího pojednání kamaráda Josefa Mikoláška (člena IWW), psané ve vězení v Los Angeles, krátce před jeho odchodem do San Diego, kamž odebral se, aby účast bral na zápase za svobodu slova a kde i užitečný život svůj dokonal, podlehnuv pěti ranám z revolveru policie, o které se domníval, že se umírňuje, jak z uvedeného vysvítá. (Zemřel 7.5.1912), dopisy byly otištěny v anarchistickém časopise „Volné listy“ č. 11 v New Yorku, 1. června 1912:

I ve stávkách používá dělnictvo průmyslově organizované (IWW) zcela jiné taktiky než dělnictvo soustředěné v tzv. Řemeselných uniích. Vyjde-li dělnictvo posledně jmenovaných organizací do stávkovního zápasu, chodí konati stávkové hlídky jednotlivě a jsouce zatčeno, složí za ně organizace pokutu. Takto kladeno břímě zápasu na bedra dělníků, kapitalisty tím posilujíce. Organizace IWW provedla již množství drobných i velkých stávek, používajíce různých způsobů přímé akce – a stávky vyhrává. Avšak na konání stávkových hlídek chodí členové IWW všichni a jsou-li zatýkání – všichni se hlásí. Nestačí-li pak k zápasu dělnictvo jednoho průmyslového odvětví, připojí se k boji ostatní odvětví a společně čelí žalářům. K soudnímu přelíčení volají svědků obrovský počet, zvyšujíce státní vydání, kladouce na bedra kapitalistů placení výloh svých zápasů.