K prvnímu květnu (1909)

Společné organisace horníků na posledně konané poradě se usnesly pořádati na prvního května na severu čtyři tábory a sice v Duchcově, Mostě, Záluží a Bruchu. Okolní organisace mají se korporativně, kde jest to možné, dostaviti na tábory. Má-li se dostáti tomu, aby tábory důstojně byly navštíveny, jest nutno aby před prvním květnem v okolních obcích konaly organisace schůze a provedly řádné agitace. Je třeba čile a rázně pracovat a rozhoupat se trochu k práci, nestačí se unášet, ale také provést.

Mají-li se konati tábory v den 1. května, pak jest zapotřebí, aby byly tábory co nejvíce navštíveny, by protest proletariátu vyzněl co nejmohutněji, by dalo se počítat s celoroční činností a dalším postupem mezinárodní akce dělnictva za jeho osvobození, za svržení starých institucí a obnovení nového lidského rodu.

Dělnictvo a zejména horníci musí jednou pochopit že den prvního května jest dnem všeobecné stávky, který ve všech státech od veškerého dělného rodu byl přijat s nadšením.

V zájmu toho jest nutno, aby 1. květen letošního roku vyzněl jako mohutný protest proti posledním událostem v Rakousku, proti mizerným poměrům mzdovým, dlouhé době pracovní a tisícům jiných nepřístojností.

A z tohoto důvodu jest nutno, aby práce a činnost organisační se také osvědčila tento den, že je zde pochopení a skutečná práce, že v tento den srazí se vaše síly, že na společném táboru sejdou se obce, kde organisace mohou přehlédnouti zástupy jiných a říci s nadšením: „jsme silnější, jak loni, noví a noví přibyli v náš tábor, ale jest nutné, aby novými zas doplněn byl“.

Nuže, všichni k dílu, bez rozdílu k práci jak jste v místě, před prvním květnem již musíte míti součet všech účastníků, kteří jdou na tábor mimo organisovaných. Organisovaných je povinnost jíti na tábor, ale také se starat, aby šli jiní, na dolech oznamte konání táborů a nutného protestu proti závodům, kterým tímto dnem projevíme naši nespokojenost a nad jejich dravým systémem a ukáže-li se v tomto dnu tolik síly, pak se súčtujem.

Proto ti, kteří v nejsilnějším počtu se dostaví, zahanbí slabší z velkých obcí. Nuže, k dílu..!

Publikováno na stránkách Hornických listů roku 1909