KOMUNISTICKÝ REDAKTOR ZA POMLUVY PROTI ZÁSTUPCŮM SDRUŽENÍ HORNÍKŮ PŘED SOUDEM (1927)

Syndikalisté si nakonec pomluvy ze strany komunistů z KSČ a hlavně redaktorů komunistického listů „Průboj“, který štval a lhal o zástupcích Sdružení československých horníků ve snaze násilím a intrikami rozbít tuto syndikalistickou odborovou organisaci a začlenit ji do jejich rudých odborů M.V.S. Nenechali líbit, pohár trpělivosti přetekl a byla na ně podána žaloba. Před soudem tak stanul komunistický šéfredaktor časopisu „Průboj“, vycházející v Lounech. Žalovatelem byl přední syndikalista a tajemník Sdružení československých horníků Čeněk Weinfurter z Lomu. Tuto zprávu ze soudní dohry přetiskly noviny syndikalistů „Hornické listy“:

Že se před soudem mnohem hůře dokazuje, co se v návalu zlosti někde řekne nebo napíše, je známá věc. Potvrdilo to opětně v případu tajemníka Sdružení horníků soudruha Weinfurtera, jenž byl v časopise „Průboj“ ze dne 26. srpna 1927 v článku pod názvem „Do řad Sdružená horníků“, nařknut ze šíření nepravd o posledních známých událostech ve Sdružení. Soudruh Weinfurter podal na zmíněný časopis žalobu, která se projednávala dne 12. listopadu 1927, a kde obžalovaný zodpovědný redaktor „Průboje“ nabídl žalobci Weinfurterovi smír. Weinfurter nabídku přijal a redaktor Šíška zasílá v této záležitosti následující prohlášení:

Já podepsaný A. Šiška, jakožto zodpovědný redaktor časopisu „Průboj“ v Lounech, prohlašují, že článkem, který byl uveřejněn dne 26. srpna 1927 v časopise „Průboj“, ročník 18, na přední straně dole pod názvem „Do řad členů Sdružení horníků“, nemínil soukromého žalobce urazit. Nemohu tvrditi, že by týž byl rozšiřoval nepravdivé zprávy o sjezdu Sdružení. Přesvědčil jsem se naopak, že obsah článku spočívá, pokud se týče soukromého žalobce, na nesprávné informaci a že zejména soukromý žalobce členstvo Sdružení na sjezdu i v odbočkách správně informoval o usnesení předposledního sjezdu. Není pravdou, že samotnými horníky v Sdružení byl postup soukromého žalobce ostře potírán, naopak přesvědčil jsme se, že až na mizivou menšinu, byl postup soukromého žalobce schválen. Ostatních urážek v další části článku užitých lituji a žádám soukromého žalobce za prominutí.

V Mostě, 12. listopadu 1927, A. Šiška.“