Konference anarchistů družstevníků 19.září 1909

Na stránkách Hornických listů, vydávaných anarchisticky smýšlejícími horníky vyšla zpráva o chystané konferenci svolávané anarchistickými družstevníky následujícího znění.

Konferenci na den 19.září 1909 svolává dělnická pekárna v Bruchu, na níž se má projednati otázka hospodářských družstev na Severu a zbudování organisace družstevnické. Pekárna brušská dnes velmi výtečně prosperuje a svými výrobky zamlouvá se dělnictvu, respektive hornictvu. Svému účelu pak vyhoví, když na celém Severu chléb bude odebírán a každé hornické rodině našich kamarádů chléb bude dodáván. Jest k tomu zapotřebí všechny kamarády s věcí seznámiti, stav podniku, hlavně užitek vzešlý horníkům vysvětliti a to má konference tato provésti. Denní pořádek konference je navržen: Naše hospodářská družstva na Severu a volné návrhy. Organisace a naše spolky nechť své zástupce na poradu vyšlou a krok ku předu po této stránce učiní.“

ochranná známka – Dělnická pekárna „Federace“