Konference bezvěrců ze Severních Čech 11.března 1919 v Lomu

Dne 11.května 1919 proběhla v Lomu Konference bezvěrců ze Severních Čech. Konference se konala v hostinci „U Brožů“ na lomském náměstí a začínala v devět dopoledne. Svolavatelem bylo Sdružení Volných Myslitelů „Svornost“, jmenovitě Václav Smola a Jan Beran. Program konference byl následující: 1.Zpráva důvěrníků skupin, 2.Záležitosti sdružení a 3.Tisk a volné návrhy.  Na pozvánce na konferenci mimo jiné stálo: „Všichni důvěrníci nechť s sebou přinesou přesný seznam členstva. Zastoupení všech skupin nutné. Kdo by reflektoval na oběd, přihlaš se lístkem do 4.května u Jana Berana, Lom 257.“