Manifestace Sdružení československých horníků na 1.máje 1925

Revoluční syndikalisté ze Sdružení československých horníků (SČH) v roce 1925 společně s bývalými anarchokomunisty kolem Mudr. Bohuslava Vrbenského svolali na 1.máje 1925 několik dělnických manifestací v místech tradičního vlivu anarchismu. První manifestace proběhla měla začátek v 10 hodin v Mostě v zahradě Hornického domu, kde sídlilo také ústředí SČH. Před shromážděními měl hlavní projev Bohuslav Vrbenský. Další tábor lidu se sešel v Duchcově taktéž v 10 hodin dopoledne na náměstí. Hlavní projev přednesl Kozák Josef. Syndikalisté se sešli také na veřejné schůzi lidu ve 14. hodin v hostinci „U Lípy“, kde taktéž referoval Kozák Josef. V západních Čechách se konal tábor lidu v Líních na Nýřansku v 10.hodin dopoledne a hlavní projev měl starý anarchistický harcovník Danda Josef. V Podkrušnohoří se syndikalisté ma prvního máje ve Rtyni ve 14.hodin a projev zde měl redaktor Hornických listů a starý anarchosyndikalista Draxl Václav. Na Kladensku svolali syndikalisté své shromáždění na 14.hodinu do Motyčína a hlavní projev zde měla Luisa Landová – Štychová. Prvomájová shromáždění se sešla, aby demonstrovala solidaritu pracující třídy a proti kapitalistickým řádům. Proti drahotě, proti obilným clům a za vyšší mzdy. Proti reakci a pro důsledný kulturní boj.

demonstrace