Masové demonstrace proti agrárním clům v roce 1926 na Kladně

Dne 17.června 1926 zorganizovaly závodní výbory a rady, spolu s odborovými organisaci, včetně syndikalistů ze Sdružení československých horníků několik demonstrací, který vyvrcholil ve středu 23.června 1926 v obrovské manifestaci asi 35 000 dělníků proti agrárním clům. Sešlo se dělnictvo bez rozdílu politického přesvědčení a smýšlení na obranu své existence s svým jednotným vystoupením ukázalo na kladenském náměstí sílu a masu dělnictva, jaké již dávno Kladno nepamatuje.

Masová demonstrace byl podpořena čtyřhodinovou stávkou a samotné provedení stávky setkalo se s velkým úspěchem. Zastavena práce byla na všech dolech, stály také kovodělné závody Pražské železniční společnosti i Poldovy huti, to inspirovalo i menší závody zarazit práci. Den samotný nesl ráz svátku, jelikož byly zavřeny i všechny obchody a živnosti.

Jako pořadatelé byli zástupci všech odborových organisací, předsednictví řídili společně za syndikalisty ze Sdružení československých horníků Josef Hošek, za komunisty z Mezinárodního všeodborového svazu Koubek, Klimeš za OSČ Dvořák za odbory kovodělníků.

Tábor byl zahájen signálem polnice, na co ujal slova Tuček z M.V.S. Vystřídali se řečníci ze všech odborových organizací, vystoupil také Mužík za trhovce a malé živnostníky. V průběhu tábora došel také telegram od organisace úřednické, která vyslovila sympatie a solidaritu se zahájením manifestace kladenského dělnictva. Řečnící odsoudili cla a kongua a požadovali odstoupení neschopné úřednické vlády.

Manifestace potvrdila správnost strategie propagované syndikalisty ze Sdružení československých horníků a komunisty z Mezinárodního všeodborového svazu, kteří volali po jednotné frontě dělnictva, odhození politických šarvátek a jednotném vystupovaní pro své požadavky a pro odrážení útoků kapitalistů. Slova řečníku o jednotné frontě nacházeli v několikatisícovém davu bouřlivý souhlas.

Na konci manifestace společný výbor předložil shromážděnému dělnictvu resoluci, která byla průvodem doručena okresní politické správě.

V den manifestace bylo do Kladna staženo velké množství policie a četnictva, demonstrace dělníku se nakonec v klidu rozešla a nezavdala příčiny k zakročení „ochránců“ pořádku.