MEZINÁRODNÍ SLAVNOST CHICAGSKÝCH MUČEDNÍLŮ S ÚČASTÍ ČESKÝCH ANARCHISTŮ V CHICAGU (1897)

Mezinárodně byl 11. listopad 1897 oslaven od skupin různých národností v síni Vorwärts na 12. ulici. Počet účastníků obnášel přes 3000 a mimo řečníků různých jazyků mluvila též německy Emma Goldmannová. Průběh slavnosti byl klidný takže přítomná tlupa policistů neměla příčiny k žádnému brutálnímu zakročení. Na hrob mučedníků na Waldheimu položen byl radikálními dělnickými organisacemi společný z květin červených a žlutých růží 9 stop vysoký přelomený strom se jmény mučedníků v kole uprostřed a množství věnců od jednotlivých spolků.

Záleský z Chicaga