MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ BESEDY V KOSTELCI NAD LABEM (1881)

Dělnická beseda v Kostelci nad Labem odbývala v neděli 3.května 1881 mimořádnou valnou hromadu. Do nového výboru zvoleni:

  • DVOŘÁK František za předsedu
  • STRÁNSKÝ František za místopředsedu
  • ZELINKA František za jednatele
  • ČERMÁK František za revisora
  • URBAN Al. za revisora
  • BLAŽEK J. za náhradníka
  • CHRAMOSTA J. za náhradníka