MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ JEDNOTY V PRAZE (1881)

Dělnická jednota v Praze konala 15.listopadu 1881 mimořádnou valnou hromadu. Účastnilo se 52 členů. Pro doplňovací volbu výboru zvoleni skrutátoři: Rosa, Boháček a Bradáč. Výsledek voleb do výboru byl následující:

  • NOVÁK A. za předsedu
  • KUNST A. za člena výboru
  • MATYS V. za člena výboru
  • STEHLÍČEK J. za člena výboru
  • BOŠEK za člena výboru
  • DIUCHÁČEK za člena výboru
  • NOVÁK J. za člena výboru
  • HOUBA Antonín za náhradníka
  • NIČKE Vincenc za náhradníka

Schůze přítomen mezi jinými člen Macner.