MUČEDNÍKŮM KOMUNY (Josef Boleslav Pecka)

 („Kdo zlato vydobývá . . .“)

Vás nespočetné voje 
jež v oběť padli jste,
z vašich jež mrtvol vrazi
slavili hody své.
Vy, jež reakce vášeň zlou
jste napájili krví svou —
vás v památce své chová
světový proletář.

Též, vás, vy statné ženy,
jež v svatém nadšení
svá prsa stavily jste
puškám ku cílení,
jež ku ochraně dětí svých
jste v řadách byly ve prvních —
vás v památce své chová
světový proletář.

A vy krvavé stíny,
zmučených dětí řad,
pronásledujte katy
a plašte napořád!
Nechť před časem se třesou tím,
že zlé zas budem splácet zlým.
Vás v památce své chová
světový proletář.

Vás povražděné bratry
na valech Satorských,
na popravišťích ulic,
a tajně ve sklepích.  
Jiskrné oko, chladná líc,
zírali vzdorně smrti vstříc —
vás v památce své chová
světový proletář.

Červený prapor vzhůru,
jenž z vašich rukou pad —
hle, nové voje opět,
a nespočetný řad!
Na troskách útrap k slávě vám
komuny nové vstane chrám.
Vás v památce své chová
světový proletář.

Z Greulicha přeložil J. B. Pecka.