Mzdový boj vedený anarchisty na dole Princ Eugen u Mostu 1909

Na jaře roku 1909 zahájili místní anarchisté mzdový boj na dole Princ Eugen u Mostu. Anarchističtí horníci předali správě dolu své požadavky týkající se především vrácení staré mzdové sazby. Správa dolu na začátku března odpověděla na všechny požadavky záporně. Hornické požadavky byly skromné. Takto o nich píše jeden z anarchistů: „Nežádali jsme nic jiného, nic nového, jenom to, co jsme před několika měsíci měli, totiž staré sazby a to nám bylo odepřeno. Ředitel dolu anarchistům odpověděl následující: „To, co chcete, není nic, ale nemůžeme si pomoci. Pokud chcete stávkovat, můžete, ale neradím Vám to, že já to spíš vydržím, než-li vy“. Po diskusi s ředitelem dolu anarchisté svolali veškeré osazenstvo dolu do cechovní síně, kde se výsledky jednání ohlásily ostatním a bylo přijato: „Pravíme otevřeně, že ředitel a správce drze lhali, když řekli, že není utrženo a opakujeme, že jsou v očích dělníků na tomto dole zaměstnaných lidé pravdu nemluvící a k dotvrzení tohoto je vyzýváme, by před celým osazenstvem u přítomnosti horního komisaře věc vyšetřila, na což podáme důkazy.“ Po tomto necitelném odmítnutí hornických požadavků bylo usneseno, aby se svolala ještě jedna schůze a sice 14. března 1909, na které se domluví další postup.

Schůze horníků odbývaná 14. března, proběhla za hojné účasti osazenstva dolu. Promluvilo několik horníků a bylo usneseno, aby se správě závodu dodala listina potvrzená samotným ředitelstvím, ve které jsou sazby upraveny tak, že dělník může něco vydělat a dodati k tomu, aby na pracích, kde dělník nemůže vydělati, dostal čtyři koruny na směnu a kdyby správa dolu odpověděla záporně, zahájit přiměřenou formu boje.

Anarchisté ze Zemské jednoty horníků zaměstnaní na dolu k mzdovému boji prohlásili následující: „Odpovídáme ředitelství, že nemá co děkovat krisi v severních Čechách, nýbrž dělnické rozháranosti a že probuzení tohoto lidu bude vaší porážkou. Tím nás neporobíte, nýbrž uspíšíte naše vítězství a vaší porážku. A vy, dělníci, pochopte přece, že všechen ten přepych, ta nádhera, která se kolem Vás prostírá, zřizuje se na Vaše útraty, zatímco Vy zápasíte mezi životem a smrtí, chopte se všichni jako dělníci práce upřimně a pak zvítězíme.“