NEJVYŠŠÍ VRCHOL BÍDY (František Hlaváček)

Mnoho je té bídy v světě, 
jíž jest trápen chudý lid,
různé ostny, jedy, boly
dává nám tu pocítit.

Jsou však ještě jiné druhy
bídy a též bídnosti,
a ty měřítkem jsou správným
velké lidstva zvrhlosti.  

Bídnosti se musí jistě
takové jednání zvát,
když jedni z té bídy druhých
zisk svůj umí vytloukat.

Známkou bídáckých poměrů
dozajista také je,
když menšina na bídě mass
vládu, moc svou buduje.

Je v tom také nevyvratně
velká bídnost rouhavá,
když se bída za nutné zlo
prohlašuje, uznává.

Hlubokou duševní bídu
také v tom je viděti,
když lid bídu zrušit může
a přec jí chce trpěti.

Když však z bídy smích se tropí,
když lká — schválně neslyší,
tu je takové bídáctví —
— vrchol bídy nejvyšší.

HLAVÁČEK, Frank. Pochodeň: Básně dělnické. New York: nákladem vlastním, 1896.