O ZRADĚ BOJKOTU ZDRAŽENÉHO PIVA SOCIÁLNÍMI DEMOKRATY V ZÁLUŽÍ U MOSTU (1908)

Sociálně demokratické listy píšou vždy o nedůslednosti kamarádů; jak vypadá důslednost soudružská, toho nejlepším důkazem je jednání zdejších sociálních demokratů.

Ačkoliv po celém severu bylo pivo zdraženo, docílili jsme u nás dík solidárnímu odporu dělnictva, že se pivo prodává za starou cenu. Soudruzi ve své chvástavosti se ihned chlubili, že se útok hostinských rozbil o jejich pevnou organisaci. My jsme ovšem nebyli tak nesvědomití , abychom lhali, že my všecko a ostatní nic. Ale té sociálně demokratické důslednosti!

Když spolek „Rovnost“ a ,,Thalie“, v němž jsou hlavními činiteli naši kamarádi, dostal od Hujera výpověď, poněvadž prováděli bojkot do důsledků, pijí sociální demokraté, kteří tam zůstali, nyni sami zdražené pivo a ještě se Hujerovi omlouvají, že oni nic, že všechno anarchisti a zejména občan H. v tom ohledu vyniká, tvrdě, že jen naši. kamarádi jsou vini tím, že se spolek „Thalie“ odstěhoval. Upozorňujeme soudruha Hujera, že jsou nám jeho pomluvy zcela lhostejny, poněvadž nám na přízni pana Hujera nezáleží.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)