ODSOUZENÍ JAKUBA MIKOLANDY NA PŮL ROKU VĚZENÍ ZA KVĚTNOVÉ RIOTY V CHICAGU 1886

V sobotu jednáno bylo před soudcem Collinsem o povolení nového soudu v záležitosti občana Jakuba Mikolandy, jemuž kladeno za vinu, že súčastnil se srocení na Centre ave. a 17.ul. a učinil též útok na strážníka Caseyho s revolverem.

Nejdříve, jak známo na tuto obžalobu zatčeni byli bratři Václav \ Hynek Dejmkové. Hynek Dejmek propuštěn jest, na svobodu, však Václav, starší bratr, bývalý roznášeč časopisů směru anarchistického, odsouzen porotou na rok do státního vězení.

Před trestním soudem vyslýchán byl též co svědek Mikolanda, kde byl též zatčen, neb strážníci v něm pojednou prý poznali vůdce onoho srocení na Centre ave. dne 3. května 1886.

Mikolandovi kladeno za vinu, že na Caseyho učinil útok s úmyslem zabití a on měl býti souzen před porotou.

Státní návladnictvo ale žalobu zmírnilo, tak že soud odbyt byl bez poroty. Vzdor tvrdošijnému obhajování uznal soud Mikolandu vinným a obhájce Solomon zadal žádost za nový soud.

V sobotu žádost svoji odůvodňoval, však soudce Collins žádost za nový soud zamítl a vynesl nad Mikolandou rozsudek, který zní: ,, Šesti měsíční vazba v okresním vězení!“

Mikolanda hned trest svůj nastoupil. Lhůta vazby jeho vyprší 8. července 1887.

Amerikán: týdenník pro politiku, poučení a zábavu, Chicago, 12.01.1887

Jakub Mikolanda (1854 – 1907)