PÍSEŇ LIDU (Leo Kochmann)

(na melodii „Hej Slované . . .“)

Vzhůru v zápas, bratři milí,
jenom otrok váhá!
Hle, reakce kapitálu
na hrdlo nám sahá.
Zlomte pouta, co nás tíží,
odhoďte je stranou:
Co je shnilým, pokácejme
mužně jednou ranou.

Snižují nás na otroky
a bijí do tváře,
jejich heslem od jakživa:
vyssát proletáře.
Naše síly vyčerpají
dokavad jsme mužni.
Sestárnem-li, odpoví nám:
žijte od almužny.

Naše jho je příliš těžké,
svrhněm jej do prachu.
„Až jen potud a nic dále!"
řekněm beze strachu,  
Hlavu vzhůru, dítky práce,
jako kvítí luční;
do duše jim zahřímejme,
ať z nás víc netuční.
Leopold Kochmann (1847 – 1919)