PLAZOVÉ ZALÉZAJÍ DO DĚR (K SITUACI V SAN DIEGO, 1912)

Je to sice malým potěšením ale pravdou, že tlupa zvrhlých obojživelníků, skrývajících se pod jménem „Vigilantes“, kteří poslední čtyři měsíce ohrožovali San Diego, nyní zalézají jako krysy, aby vyhnuli se následkům, jaké vyšetřovací komise guvernéra státu Kalifornie na světlo přivádí. Strachujíce se před zavedeným trestním vyšetřováním, rozešla se tato „černá setnina“ bdělých občánků, stáhli svoji vlajku – americkou vlajku – v jejíž stínu vraždili bezbranné dělníky pro ne jiný přestupek, než ze nedali sobě upříti svobodu slova ústavou jim zaručenou. Víme velmi dobře, že zavedené vyšetřování a i možné souzení nepřivede zločince před soud spravedlnosti, víme, že pod ochranou patritiosmu se utíkají různí vyvrhelové společnosti lidské a víme také, že vrána vráně oči nevyklobe. Vždyť veškeré zločiny jaké Vigilanti páchali prováděny byly pod dozorem a za pomoci všech městských i okresních autorit. Ale zrak pracujícího lidu a všeho slušného občanstva byl na jižní Kalifornii obrácen a za daných poměrů musila se patriotická lůza umírniti. Byl sice ještě před týdnem v pokuse na mluviti přepaden, ztrýzněn a konečně zatčen mladý socialistický řečník A. B. Carson z Los Angeles, při čemž utržili i ran někteří reportéři kapitalistických listů, kteří pokusili se vzíti fotografickou snímku tohoto politického lynče a kteří pátrali po jméně policisty, který Carsona zatknul a zvláště hrubostí se vyznamenal. Od té doby přinesly však telegramy zprávy, že až na několik případů všichni zatčení řečníci byli ze žalářů propuštěni a vyšetřování proti nim zastaveno. IWW i místní socialisté povedou však zápas dále, aby přinutili ochránce zákona a pořádku ku kapitulaci. V pondělí 10. června 1912 odbývala se první veřejná organizační schůze IWW, která nebyla lůzou a policií vyrušována, ač se „tajnými“ jen hemžila. V tomto boji padli dva naši kamarádi, Michael Hoey, který v žaláři byl utlučen a Josef Mikolášek, který policistou byl zastřelen, na sta jiných bylo ztrýzněno, zrmzačeno a z města vyhnáno. Jiní nastoupili jich místa. A neústupný jich zápas konečně odměněn bude vítězstvím!

Anarchistický časopis „Volné listy“ č. 12 v New Yorku, 15. června 1912