POLETNÍ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ JEDNOTY NA KLADNĚ (1880)

Dne 18. července konala „Dělnická jednota“ na Kladně pololetní valnou hromadu. Spolek čítal 60 členů. Do výboru zvoleni:

 • VOREL Antonín za předsedu
 • BŘENDA Karel za místopředsedu
 • KNOBLOCH J. za jednatele
 • ŠIKL Emanuel za pokladníka
 • HOREŠOVSKÝ za účetního
 • ŠMOLÍK za člena výboru
 • ŠNABL za člena výboru
 • JANOUŠEK za revisora
 • HRDINA za revisora
 • HÁJEK za náhradníka
 • ŠVEHLA za náhradníka
 • NEDVĚD za náhradníka
 • HASÍK za náhradníka