Policejní prohlídky a antimilitaristické letáky v květnu 1908

Nařízením okresního soudu v Duchcově ze dne 6. května 1908 byla vykonána v redakci Hornických listů prohlídka četnictvem a policisty. Policie hledala antimilitaristické letáky, které měly být rozšiřovány dle soudního sdělení v noci na 1. květen 1908 v Duchcově, Háji u Duchcova a Oseku. Policejní razie byla ve stejnou dobu ve 21 hodin provedeny nejen v redakci Hornických listů, ale také u anarchisty Tomeše Kašeho, Rotta, Mikovce, Františka Bruka, Jana Doudy, Humla a Froňka. V redakci Hornických listů trvala policejní šťára do 23. hodiny, prohlídky bytu skončily dříve. Anarchista Jan Douda byl po domovní prohlídce kolem 22. hodiny policisty zatčen a odveden na hejtmanství, asi za čtvrt hodiny přivedli na hejtmanství zatčeného anarchistu Františka Bruka a po 11. hodině večerní následoval zatčený anarchista Froněk, na kterého policie čekala, až přijde z práce domů. Nemytý a hladový byl odveden četnictvem. Za nějakou dobu si pro zadrženého Froňka opět přišli četníci a odebrali se s ním do jeho bytu, kde byly u něho nalezeny nějaké předměty.

Strážmistr Lorenc přišel s hektografem nalezeným u Froňka, změřil zrakem Bruka a Doudu a řekl jim: „Potom prý nic a najednou to máme, to jsou pěkné věci, co? A všechno prý pohromadě!“ Zdržel se na hejtmanství asi sedm minut a odešel. Asi za půl hodiny se dostavila četnická stráž opět a odvedla Bruka na policejní strážnici, kde s ním byl sepsán protokol a pak byl ve dvě hodiny po půlnoci propuštěn. Jan Douda byl stále hlídán na hejtmanství dvěma četníky, v jejichž středu usnul na tabuli. K třetí hodině po půlnoci ho vzbudili, sepsali s ním protokol a po třetí hodině ho propustili. Po výslechu mu strážmistr řekl tato slova: „Nemyslete, pane Douda, že snad tohleto je nějaký špás!“ Na co mu Jan Douda odpověděl: „Pro tohleto jsem musel promrhat celou noc, to má mít dělník za odpočinek!“, na co mu strážmistr řekl, aby mlčel a nedával poznámek, a že mu má ještě děkovat, že není ponechán ve vazbě. Co mi Jan Douda nevěřil, protože jen kdyby mohl, nebral by zřetel na Doudovu rodinu, když už ho jednou nechal devět týdnů ve vazbě proto, že nepřišel na vojenské civičení. Není jasné, z jakých příčin, jestli z výpovědí zatčeného anarchisty Trejbala v Terezíně, kde byl tou dobou u vojska, a nebo z nařízení vyšších míst, druhého dne, 7. května 1908, provedla policie další noční prohlídky, při kterých byli opět zatčeni anarchisté František Bruk a František Novák, slepý penzista, a oba odvedení do vězení. Všechny tyto policejní šťáry byly schválně vykonány pozdě v noci jako forma šikany státní moci.

Při policejní prohlídce redakce Hornických listů, proti které přítomný redaktor Tomeš Kaše protestoval a chtěl vidět povolení, mu bylo strážmistrem Lorencem sděleno, že mu úřední rozkaz k vykonání prohlídky bude dodatečně poslán a že se konají kvůli pátrání po antimilitaristických letácích.

Rozkaz k prohlídkám všichni dotčení anarchisté obdrželi ve čtvrtek večer v následujícím znění:

Tomeš Kaše, „Hornické listy“, Duchcov 521. Rozkaz k domovní prohlídce. Dle oznámení z četnické stanice v Duchcově, byly rozšiřovány plakáty antimilitaristického obsahu v noci na 1.května b.r. V Duchcově, Háji a Oseku, které by mohly od jednotlivých neodvislých dělníků, v redakci „Hornických listů“ se stýkajících, pocházeti. Plakáty obsahují skutkovou povahu zločinu dle paragrafu 65. lit. a) a 200. tr. z., jakož i přečinu dle paragrafu 300. tr. z. od. 4 a zák. Ze dne 17. prosince 1862, č.8. ř.z. Z důvodů tohoto vyzvalo se ihned četnické velitelství v Duchcově, aby vykonalo v redakci časopisu „Hornické listy“, v bytě, v pracovních místnostech a ve všech příslušných místech domovní i oděvní prohlídku, jakož i u osob v redakční místnosti se nalézajících a všechny přitom nalezené předměty, pro toto vyšetřování významné, zabaviti. Důvody: Dle předběžného doznání zůčastněných osob jeví se nebezpečí v tom, že dotyčné plakáty, jakož i přístroje, k jejich zhotovení potřebné, měly býti zničeny, a protože tyto předměty hlavně mohou k usvědčení pachatele vésti, odůvodňuje se podle paragrafu 10. tr. z. Vydání hořejšího rozkazu. Okresní soud v Duchcově, 6.5.1908 Nosek.

V sobotu 9. května 1908 byli u okresního soudu vyslýchání anarchisté Tomeš Kaše, Jan Douda, Huml a Mikovec, a obviněni z účasti na šíření antimilitaristických letáků. Po výslechu byli všichni propuštěni. Žádnému z nich, mimo Humla, který je zámečníkem doznal, že krabici z plechu dělal, ale že neví na co, nebylo nic dokázáno. Zároveň byl požádán právník, aby u soudu zakročil ve prospěch uvězněných anarchistů Františka Nováka a Františka Bruka, aby byli vyšetřováni na svobodě. Soud však právníkovi nevyhověl. Tři zatčení anarchisté byli převezeni ke krajskému soudu do Mostu.

Článek o procesu a anarchistickými antimilitaristy v novinách Rovnost