POLOLETNÍ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ BESEDY V KOSTELCI NAD LABEM (1880)

Dělnická beseda v Kostelci nad Labem odbývala 8.srpna 1880 pololetní valnou hromadu v hostinci pana Kolínského. V nepřítomnosti jednatele přednesl protokol předešlé valné hromady Josef Boleslav Pecka. Za skrutátory pro volbu výboru zvoleni Josef Boleslav Pecka a Smetana. Do nového výboru zvoleni:

 • JAROLÍM J. za předsedu
 • PREIS Čeněk za místopředsedu
 • STRÁNSKÝ František za jednatele
 • ZELINKA František za účetního
 • ŠEVČÍK Jan za pokladníka
 • CHRAMOSTA Alois za místopokladníka
 • POLÍVKA Jaroslav za revisora
 • SOUKUP Václav za revisora
 • FIALA Antonín za náhradníka
 • LITERA Josef za náhradníka
 • STRÁNSKÝ Václav za člena výboru
 • DVOŘÁK František za člena výboru