POLOLETNÍ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ BESEDY V PODBABĚ (1880)

Dělnická beseda v Podbabě konala 4.července 1880 pololetní valnou hromadu za účasti 17 členů. Spolek čítal 53 činných a 5 přispívajících členů. Spolková knihovna čítá 166 knih. Pěvecký odbor spolku čítal 17 členů. Za skrutátory pro volbu výboru zvoleni Antonín Válek a Antonín Červenka. Do nového výboru zvoleni:

 • MIKŠ Antonín za předsedu
 • HOLEČEK František za místopředsedu
 • KLEMPÍŘ Václav za jednatele
 • VÁLEK Josef za pokladníka
 • KLEMPÍŘ Jakub za účetního
 • HLAVÁČEK Václav za účetního
 • BUKOVSKÝ Jan za účetního
 • VÁLEK Antonín za náhradníka
 • KŘÍŽ František za náhradníka
 • ČERVENKA Antonín za revisora
 • KOLÁŘ Jan za revisora