POLOLETNÍ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ BESEDY V PODBABĚ (1881)

Dělnická beseda v Podbabě konala 24.července 1881 svoji pololetní valnou hromadu za přítomnosti 15 členů a dvou hostů. Schůzi zahajoval předseda spolku Václav Klempíř. Spolek čítal 45 členů. Spolková knihovna měla 321 svazků knih. Za sčítatele hlasů zvoleni: HIKŠ Antonín a ČERVENKA Antonín. Ve volbě do nového výboru zvoleni:

 • KLEMPÍŘ Václav za předsedu
 • BUKOVSKÝ J. za místopředsedu
 • MIKŠ František za jednatele
 • SEIDL Josef za účetního a knihovníka
 • POLAČEK Václav za pokladního
 • ČERVENKA Václav za člena výboru
 • VÁLEK Antonín za člena výboru
 • PROCHÁSKA Josef za náhradníka
 • VÁLEK Josef za náhradníka
 • HIKŠ Antonín za revisora
 • ČERVENKA Antonín za revisora a knihovníka

Při spolku působil pěvecký odboru s 9 členy. Cvičitelem je J.E. Zelinka.