POLOLETNÍ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ JEDNOTY V PRAZE (1880)

Dělnická jednota v Praze konala dne 10.července 1880 pololetní valnou hromadu. Spolková knihovna čítala 525 svazků knih. Spolek čítal 136 řádných členů. Do nového výboru zvoleni:

 • KOLÁŘ za předsedu
 • SLAVÍČEK za člena výboru
 • KUNST za člena výboru
 • NICKE za člena výboru
 • PECH za člena výboru
 • HOUBA za člena výboru
 • ŠKVOR za člena výboru
 • NOVÁK za náhradníka
 • SVORNÍK za náhradníka
 • KŘÍDLO za revisora
 • GUBISCH za revisora