POLOLETNÍ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ JEDNOTY V PRAZE (1881)

Pololetní valná hromada Dělnické jednoty v Praze se konala 8.ledna 1881 za přítomnosti 98 členů. Spolek čítal 232 řádných členů. Do spolkové čítárny na Smíchově dochází 24, do Břevnovské také 24 a do Žižkovské 60 členů. Spolková místnost v hostinci „U zeleného stromu“ v dlouhé ulici. Do nového výboru zvoleni:

 • KOLÁŘ za předsedu
 • JIROUŠEK za člena výboru
 • PECH za člena výboru
 • RESLER za člena výboru
 • KAŠPÁREK za člena výboru
 • NIČKE Antonín za člena výboru
 • KOTOUČ za člena výboru
 • MAŘÁČEK za náhradníka
 • NOVÁK Raimund za náhradníka
 • VALSA za revisora
 • HRUBÝ za revisora