POLOLETNÍ VALNÁ HROMADA SĚLNICKÉHO SPOLKU „RUKA“ V JAROMĚŘI (1881)

Dělnický spolek „Ruka“ v Jaroměři konal dne 28. srpna 1881 pololetní valnou hromadu za přítomnosti asi 40 členů. Schůzi zahajoval předseda J. Šubrt. Zprávu o činnosti podal jednatel J. Oupic. Spolek byl založen již v roce 1871. Spolek měl bohatou spolkovou knihovnu. Zvolen komitét dohlížitelů nad spolkovou knihovnou ve složení:

  • NESLÁDEK J.
  • ČERVENÝ B.
  • SKROVNÝ K.