POLOLETNÍ VALNÁ HROMADA VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ „DĚLNICKÁ JEDNOTA“ V ŽIŽKOVĚ (1882)

Všeobecně vzdělávací „Dělnická jednota“ v Žižkově odbývala v neděli 8. ledna 1882 pololetní valnou hromadu ve spolkové místnosti „U Jana z Jesenice“ na Bazilejském náměstí č. 328. Spolek zřídil také „Ženský odbor“. Do výboru zvoleni členové:

 • ŠTĚPÁNEK Josef za předsedu
 • HATAŠ Sylvestr za místopředsedu
 • MILÝ Karel za jednatele
 • VELEBIL Josef za pokladníka
 • GROSER Josef za účetního
 • DOLEJŠ František za člena výboru
 • RUST J. Starší za člena výboru
 • MAJER Alois za náhradníka
 • PLICKA Václav za náhradníka
 • JONKL Antonín za revisora
 • CHOT Jan za revisora