Pozdržení vydání 1. čísla anarchistického listu Mladý Průkopník (1912)

Prvé číslo „Mladého Průkopníka" mělo vyjíti, jak bylo v posledním čísle Zádruhy oznámeno — dne 4. června. My jsme mínili a slavná pořádku dbalá policie měnila. Po osmi dnech bylo ohlášeno redaktoru, že jeho oznámení o vydávání „Mladého Průkopníka" nelze vzíti k vědomosti, protože prý tam neudal přesný den jeho vycházení a potom prý neuvedl nic o inseratech. V povinném ohlášení bylo uvedeno, že „Ml. P." bude vycházeti jako periodický měsíčník a datum vyjití prvého čísla byl také uveden. To však u policie není dosti jasným označením. — Dalo by se toho ještě mnoho namítá ti, však škoda místa. Můžeme zatím jen zaznamenati, že „M. P." se bude jako dříve těšiti velké pozornosti pánů bedlitelů veřejného pořádků.“

Mladý Průkopník, číslo 1, 1912