POZVÁNKA K USTANOVUJÍCÍ SCHŮZI DĚLNICKÉ POTRAVNÍ JEDNOTY V ERVENICÍCH (1891)

Dělnická jednota potravní a společenstvo pro zaopatřování bytů pro Ervenice a politický okres Chomutovský, registrované společenstvo s obmezeným ručením, odbývá svoji ustavující schůzi v neděli dne 1. listopadu 1891 o půl 3. hodině odpoledni v hostinci „u zlatého lva“ v Ervenicích s tímto pořádkem: 1. Volba výboru. 2. Správní rady. 3. Volba dvou revisorů. 4. Předčítáni stanov a rozprava o důležitosti tohoto spolku. 5. Spolkové záležitosti. 6. Návrhy. Za členy přihlásiti se je možno u Josefa Blechy č. 29. v Ervenicích. Za Výbor pro registrováni stanov Josef Blecha.