Pražský anarchista a zástupce uhlířů na táborech lidu 9.září 1906 a v ústředním stávkovém výboru v hornické stávce 1906

V neděli 9.září 1906 krom jiných míst proběhly dva veliké tábory stávkujících horníků opět v Lomu a také v Duchcově. Před stávkující předstoupil pozvaný pražský anarchista a zástupce uhlířů Steinlauf, který ve svém projevu k horníkům přibližoval poměry v jejich oboru a hovořil o tom, jak neblaze fungují uhelné kartely velkopodnikatelů a velkoobchodníků s uhlím. Ti šroubují ceny tak vysoko, že maloobchodníci s uhlím nemohou skoro nic vydělat, pokud jednají solidně se svými chudými zákazníky. Vyvětloval, že horníci nejsou viníky zvýšení cen uhlí proto, že vstoupili do stávky ani proto, že chtějí vyšší mzdy. Příčinou zdražování uhlí jsou bezedné kapsy velkoobchodníků.

Anarchista Steinlauf požádal shromážděné horníky, aby byl jako zástupce uhlířů přijat za člena ústředního stávkového komité jako člen pražských maloobchodníků s uhlím s požadavkem odstranění kartelu, co bylo shromážděnými jednohlasně přijato. Steilauf havířům přislíbil, že dá vyhotovit sběrací listiny, které se rozešlou jak mezi maloobchodníky a konsumenty pražské, jako i mezi všechny po celých Čechách. Poté byla na táborech lidu přečtena následující resoluce, která byla v Lomu i v Duchcově jednohlasně přijata:

„My shromáždění horníci na táboru v Duchcově usnášíme se, že povedem boj s maloobchodníky uhlím pro zrušení kartelu v případě stávky, by nebylo uhlí zdražováno, což přijímáme jednohlasně za svůj požadavek.

Dále, co se týče vyjednávání se zaměstnavateli, nejsou k tomu žádní delegáti dolů oprávněni! Důvod: Delegáti pozbyvše třídenní nepřítomností práce, ztrácejí veškeré nároky dle paragrafu 28.ad.f.služebního řádu, na mnohých dolech dokonce funkce složivše, nejsou nijak oprávněni k vyjednávání.

Práva k vyjednávání má jedině Ústřední komité stávkové, k tomuto účelu zvolené na Konferenci v Libkovicích hornickými důvěrníky.“