PŘEDNÁŠKA ANARCHISTŮ O VÝCHOVĚ MLÁDEŽE V MLADÉ BOLESLAVI 22.10. 1908

Zdejší spolek „Svornost“ v Mladé Boleslavi svolal na den 22.října 1908 veřejnou přednášku „O výchově mládeže“. Vzdor dosti čilé agitaci, jenž provedena, nebyla schůze tak navštívena, jak k důležitosti programu bylo lze očekávat. A příčina toho? Křesťanští socialisté a sociální demokraté. Tyto dvě hlízy podnikají pravé dílo zhouby pro sociální výchovu nejen svých příslušníků, ale i mezi indiferencí. Nestačí jim dnes, že izolují své členstvo ode všech druhých politických stran, nýbrž dovedou jak praví c. k. policisté rozestavili stráže, jež mají za povinnost znemožnit návštěvu schůze jim nemilé. Bojí se snad tito demagogové o své dobré ovečky? Však vzdor této protiagitaci byla schůze slušně navštívena a referát přijal všemi shromážděnými s plným uspokojením. Taktéž doslov obč. Váši Velimskéko věcně dotvrdil naznačený směr výchovy odporučovaný referentem Antonínem Řehořem. Doufáme, že pravda vítězící dnes na všech stranách i na Boleslavsku prorazí si cesty, vzdor všem reakcionářům a politických tichošlápků.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)