PŘEDSTAVUJEME PUBLIKACI PETRA KROPOTKINA „ZÁKON A AUTORITA“

V rámci upomínky na 100leté výročí úmrtí ruského vědce a teoretika, propagátora anarchistického komunismu Petra Kropotkina, přicházíme v řade už pátou publikací jeho prací, abychom s jeho plodnou tvorbou seznámili české čtenáře a čtenářky.

Tentokrát jsme zvolili kratší spis „Zákon a autorita“, který vyšel poprvé už v roce 1886 pod názvem „Law and authority. An anarchist essay“ jako brožura v nakladatelství „Price Threepence“ Willama Reevese v Londýně. Pro popularitu byla stejným nakladatelstvím podruhé vydána v roce 1900.

Přirozeně byla přeložena do dalších jazyků, a také do češtiny. Stalo se tak v roce 1893, kdy byla z angličtiny přeložena do českého jazyka a publikována nejdříve na pokračování v časopise „Volné listy“ vydávaným českými anarchisty ze skupiny „Bezvládí“ v emigraci v USA. Ještě stejný rok pak byla vydána jako brožurka v rámci „Mezinárodní knihovny“, této skupiny.

Petr Kropotkin v jednom ze svých nejzákladnějších děl jakým je „Zákon a autorita“ podrobuje nekompromisní kritice autoritu a zákon, poukazuje na základě vědecké analýzy, že vznik a existence zákonů souvisí s třídním rozdělením společnosti. Na mnoha příkladech dokazuje, že lidská společnost může harmonicky existovat bez zákonů nařízených státem, protože ony byly vnuceny vládnoucími na udržení jejich privilegií, a slouží k udržení této nadvlády, že lidská společnost může fungovat bez zákonů, soudců, policistů a vězení, tak jako fungovala tisíce let před vznikem státních zřízení, kterých existence několik stovek let se nedá srovnávat s desetitícovou existencí člověka jako biologického druhu.

Cena publikace 40 Kč, poštovné 25 Kč. Objednávat lze emailem: spolekzadruha@riseup.net nebo zprávou přes Facebook a Instagram Zádruhy.