PROHLÁŠENÍ ANARCHISTICKÉHO PEKAŘSKÉHO DRUŽSTVA FEDERACE V LIBKOVICÍCH (1908)

Kamarádi – horníci! Mnoho bojů podnikli jsme již s kapitalisty. Vždy byli jsme nuceni rváti se s nimi o kus většího chleba a o snažší existenci dělníka. S nasazením posledních sil podařilo se nám častokráte vymoci si většl mzdy u těch upírů. A dnes? Po sběžněpřehlídce všech bojů seznáváme, že i ta nepatrná vítězství nepřinesla nám žádouclch úlev. Po každém vítězném boji přihnala se na nás velká spousta vyssávačů, pány domácími počínaje a velkozloději konče. Veškeré výhody putovaly takovýmto zpsobem přímo do kapes těchto vydřiduchů. A proč to? Příčina jest jasná. Hornictvo a zodborové organisace neuznávaly za vhodné dosud podepříti veškeré své mezdné akce o nejhlavnější kádr – o potravní a výrobní družstva. Tím způsobem byli jsme přímo nuceni výtěžky své práce zanášelt do podniků často nám krajně nepřátelských. By odpomohlo se od těchlo hrozných pijavic, jest nutné, by veškeré naše spolky a hornictvo staly se členy potravních a výrobních družstev a kde tyto nejsou, by okamžitě si přispíšily s jich založením. Za tím účelem založeno také bylo první naše výrobní družstvo pekařů se sídlern v Bruchu. Kamarádi – horníci! Má-li příště naše odborově hnutí dojíti k správnému řešení mezdných sporů, jest nutno, aby takovéto podniky byly všemi uvědomělými socialisty co nejvíce podporovány.

Novokooperační, dělnické výrobní pekařské družstvo „Federace“ pro zaopatřováni obydlí a záloh se sídlem v Bruchu.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

dělnická pekárna Federace v Libkovicích