Prohlášení skupin pražské anarchistické mládeže proti vyhoštění S.K.Neumanna z Řečkovic (1906)

K affaiře St.K.Neumanna

Obecnímu výboru v Řečkovicích

Vaše jednání, které rozvířilo a naplnilo odporem a opovržením celou českou pokrokovou veřejnost nechává nás úplně klidnými. Dokumentace Vašeho maloměšťáctví se nás nedotýká. Naopak, naplňuje nás hrdostí a zadostiučiněním, že předtucha blízkého blízkého konce Vaší svémoci, která drze rozdává políčky ve tvář lidskosti a volnosti straší ve Vašich slepičích mozcích. Ano, rudá zář. Nebezpečí již vítězně hoří v horizontech.

V Praze dne 18.srpna 1906

Skupina anarchistické mládeže na Žižkově

Franta Veselý, důvěrník

Skupina anarchistické mládeže na Smíchově

Josef Hájek, důvěrník

Prohlášení bylo publikováno na stránkách Nové Omladiny dne 22.srpna 1906, číslo 51.

Stanislav Kostka Neumann