PROHLÁŠENÍ SYNDIKALISTŮ Z DOLNÍHO LITVÍNOVA SCHVALUJÍCÍ IGNOROVÁNÍ NA ŠTVANÍ KOMUNISTICKÉHO TISKU VŮČI SDRUŽENÍ HORNÍKŮ

Místní odbočka Sdružení československých horníků na měsíční schůzi dne 18. září 1927 o posledních událostech týkajících se Sdružení horníků a schvaluje úplně zaujaté v listu našem stanovisko, jakýmikoliv útoky proti organisaci naší se nezabývati. Doba, kterou prožíváme, je příliš těžký a vážná, nežli aby se neplodně plýtvalo silami, nemluvě ani o tom, že se dělnictvu život ve hnutí odborovém znechucuje a činí dále dále tím více se ho straní. Měli by to nahlédnouti všichni činitelé v odborovém hnutí, že je tu toto hnutí proto, aby se dělnictvu pomáhalo a nikdy nebylo snad svornosti mezi dělnictvem a jeho organisacemi více zapotřebí, nežli dnešní doby. Jsme pro zdravé odborové hnutí a odsuzujeme tudíž rozkladnou činnost politických listů, jímž je politika bližší nežli odbor. A bude-li kdy jednati ve snaze pomoci dělnictvu o solidaritu našeho Sdružení, tu jest stará i nedávná jeho minulost každému zárukou, že své pomoci nikdy neodepře.“