Prohlášení Zemské jednoty horníků proti zvýšení členských příspěvku bratrské pokladny (1909)

Dle usnesení měsíční schůze Zemské jednoty horníků upozorňují se veškeří zástupci, súčastnění valné hromady jednoty 21.února 1909 v Lomu konané, aby povinnosti řádně plnili, neboť jest nejvyšší čas , by hornictvo sorganisované čistě hospodářsky mohlo úspěšně čeliti proti všeobecné troufalosti kapitálu a i jeho vědomým i nevědomým nadháněčům. Sem náleží i usnesení představenstva a správního výboru bratrské pokladny mostecké ze dne 15 a 16 února 1909, dle něhož zaslány výnosy na doly, v nichž se stanoví každému členu bratrské pokladny o 33 haléřů měsíčně měsíčně více odváděti do reservních fondů bratrské pokladny, protože bylo nejvýše nutno lékařům zvýšiti jich „hladové“ platy.

Horníci, tři desetiletí protestujete a bojujete o úpravu invalidních, starobních a nemocenských podpor, aniž byste odpor závodních baronů zlomili a přání vašemu bylo vyhověno. Co bídy, žalu jste vytrpěli, co slzí dětí vašich prolito a vše marno. Sotva že se ale milci zaměstnavatelů zmínili o upravení svých dosti tak tučných platů, okamžitě se jim vyhověno jak se strany zaměstnavatelů, tak od zástupců horníků, aniž by horníkům o tom něco sdělili. Na mzdě se vám stále utrhuje a vaši zástupci místo aby se po této stránce věci ve váš prospěch chopili, rozdávájí statisíce z vašich mozolů lidem, kteří z většiny jsou horší ještě, než-li samotní uhlobaroni. To přímo křičí. Jest nyní na vás, abyste vašim zástupcům při své mínění podali, aby při nejbližší nejbližší valné hromadě, aby dle § 84 odstavce 4 stanov bratrské pokladny usnesení představenstva bratrské pokladny bylo zrušeno, protože nemůže býti myslitelno, aby 21 osob mohlo bez vědomí 31-32 000 horníků rozhodovati samostatně o tak důležité záležitosti, která se těsně dotýká našeho hospodářského žití.

Jest tudíž správné a prospěšné pro hornictvo,, má-li v budoucnosti oproti podobným útokům čeliti, sorganisuje-li se do své odborové organisaci a toho nejsnadněji dosáhne, stane-li se každá členem Zemské jednoty horníků a jich příslušných odborů, která má své sídlo v Mostě.

Josef Písařovič.