PROTIVÁLEČNÁ PÍSEŇ (1915): JÁ VOJÁK JSEM…

(Píseň se zpívala na nápěv rakouské hymny)

 Já voják jsem, avšak ne dobrovolný, 
zda chci jím být, se nikdo netázal;
jen lapli mě – a šup do plné polní,
jak zvěř mě chytli a hned vlekli dál.

Pryč od vlasti, pryč od děvčete mého,
pryč musím jít od mých kamarádů,
v mém srdci stesk a zloba zrazeného.
Nesu v něm mstu, tu Francie pomstu.

Já voják jsem, dnem nocí na pochodu,
a místo práce musím hlídkovat,
na povel salutovat; nemůžu na svobodu,
a pýchu drzých pánů líbit si mám dát.

Na frontě musím zabíjet svoje bratří,
z nichž ani jeden neproved mi nic;
a přec řád nosím, já mrzák, jak se patří,
řvu: „Já byl voják,“ z plných plic.

FRIEDRICH Emil z Ústí nad Labem: Zatčen na přelomu září a začátku října 1915 za zpěv této antimilitaristické písně. Povoláním dělník.