Protivolební veřejná schůze anarchistů 30. března 1907 v Krásném Březně

Anarchosyndikalisté z České federace všech odborů (ČFVO) uspořádali v sobotu 30. března 1907 protivolební schůzi, na které přednášel Antonín Řehoř. 

Na stránkách listu anarchosyndikalistů „Komuna“ se od místního anarchisty a dopisovatele o protivolební akci dozvídáme:

„Dne 30.března odbývala se zde v Krásném Březně voličská schůze za hojné účasti dělnictva, kdež promluvil kamarád Antonín Řehoř, jak anarchisté nazírají na volby a na parlament vůbec. Po řeči kamaráda Řehoře, kdež vyslechlo dělnictvo se zájmem, přihlásil se též soudruh Hlávka (sociální demokrat), který ničeho nevyvracel, ano sám schvaloval vše, co kamarád Řehoř mluvil a poukazoval sám na sebe, že jest vyučencem starého Korbera, nadával na tu „boudu“, totiž na parlament, ale pravil, že přece jest to dobré, kdy by se volilo. Na to mu kamarád Řehoř rázně odpověděl, takže byl v koncích se svojí sociálně demokratickou taktikou. Ano sám schválil to, že jsme ho nechali přes celou hodinu mluviti o takových otřepaných frásích. Jiní soudruzi, tak ti hlavní činitelé se do schůze nedostavili, ano nabádají své poslušné ovce, aby mezi anarchisty nechodili. Proč? Či bojí se jich vůdcové o své lidi? Musíme se velice diviti, že dělnictvo tak jest neprozíravé, že nedovede sám svojí energii vládnouti. Příčina tohoto jest, že mí přímo zakazováno jiných časopisů číst kromě církevních sociálně demokratických. Heslo její – mlč – a plať! My však říkáme cti vše a úsudek si dělej sám“.

Antonín Řehoř-Hýskovský (1875–1938)