RADIKÁLNÍ PROSTŘEDEK (František Hlaváček)

Bída podobá se vrbě, 
jež tam roste u potoka,
ta čím víc se ořezává,
tím víc žene do široka.

A zrovna tak bída dravá,
jež chudý lid otravuje,
čím víc kapitál jí tlačí,
tím více se rozšiřuje.  

Dokud otrok rozmnožuje
prácí svou bohatství cizí,
dotud bída vzrůstat bude,
v společnosti nevymizí.

Dejte lidu volnost, právo
na plod práce nezkrácený,
uvidíte že hned s bídou
stane se pád obrácený.

Bude konec hned vší bídě
a více se nenavrátí,
kořen jste jí podeťali,
půdu k existenci ztratí.

Zrušte soukromý majetek,
kapitálu moc brutální,
toť ku zničení vší bídy,
prostředek je radikální.

HLAVÁČEK, Frank. Pochodeň: Básně dělnické. New York: nákladem vlastním, 1896.