REFERÁT JOSEFA FIŠERA NA VALNÉ HROMADĚ ODBOČKY SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ V BÍLINĚ 17. 9.1927

Na to bylo uděleno slovo přítomnému referentu, jenž se krátce dotkl v řeči o situaci ve Sdružení horníků v době posjezdové a kladl váhu na to, že svorné seskupení všech hornických sil je bezpodmínečnou nutností, má-li býti zájmům hornictva s úspěchem slouženo. Nemůže se to ovšem díti za takových okolností, jakých jsem byl v poslední době svědky,aby to totiž mělo za následek rozvrat hornického hnutí a hlasovací akce, nyní skoro ukončena, nejlépe dokázala, kde by se bývalo členstvo Sdružení ocitlo a jaky efekt by býval výsledkem takového druhu slučovací akce, jaká byla právě prováděna.

Kladl hlavně důraz na hrozící nebezpečí hornickému pojištění a na dalekosáhlé důsledky pro hornictvo v případě, že by toto pojištění bylo zrušeno. Ve spojení s tímto novým reakčním pokusem o zničení tradiční hornické instituce připomenul podobný bezohledný útok podnikatelů na hornictvo v minulosti, kdy se zaměstnavatelé odvážili vnucovati hornictvu nový služební řád, sestavený takovým způsobem, že mu bylo všeobecně přezdíváno řád káznicový. Hornictvem tehdy proběhla mohutná vlna odporu přes to, že valná část horníků stála mimo odborové organisace, že uhlobaroni byli donuceni dáti se na ústup a nenáviděná káznicový řád musil býti vzat nazpět.

Takového naprosto jednotného živelního odporu všeho hornictva ve státě bude třeba k odražení útoků na hornické pojištění, neboť k ořezání hornických pojistných nároků, jak vláda chystá, jest takového druhu, že by bylo hornictvo v pojišťovací otázce vrženo o celá desetiletí nazpět, do dob, kdy se hornictvu příspěvky pojistné sice strhaly, leč udílení pense záviselo na libovůli podnikatelů.

Bylo připomenuto v další, trvalém stoupání cen všech životních potřeb a zdůrazněno, nebude-li této cenové diktatuře učiněn konec v důsledku letošní dobré úrody, že bude nezbytno, aby se všecko dělnictvo v republice domáhalo zvýšení mezd. Jak ale každé mzdové hnutí, tak i boj za zachování hornického pojištění musí býti vedeny pouze v duchu zásady, skutečně dělnictvu prospěti, nikoliv však, pro to, aby z těchto budoucích akcí byly kýmkoliv vytloukány politické kapitály.“

Text sepsal předseda odbočky Rudolf Kadlec pro „Hornické listy“