Resoluce z ustanovují valné hromady Zemské jednoty horníků (1909)

Horníci!

Doufáme, že konečně pochopíte, že jest vám všem v nynější kritické době, v době naší hospodářské bídy třeba organisace takové, jíž bude vodítkem jen hospodářský a odborný stav členstva, v jehož zájmu jest co nejvíce zapotřebí, by se co nejvíce pracovalo.

Protož odkopněte od sebe politické demagogy, jež používají vás jenom ku svým stranickým prospěchům! Přijďte mezi nás, mezi ty, jež s vámi pracují, s vámi cítí a trpí. Neboť kdo s vámi nepracuje, věřte, že Vaší bídu nezná!

Členem Zemské jednoty horníků a jich příbuzných odborů může být každý horník od 16 roků stáří. Příspěvek měsíční valnou hromadou ustanoven byl co možná nejnižší, totiž 20 haléřů. A proto budiž heslem všech: „Do Zemské jednoty horníků a jich příslušných odborů!“ Veškerá vysvětlení ochotně sdělí Josef Písařovič v Mostě, Rudolfova ulice 1167, na něhož též veškeré dopisy Jednoty se týkající zasílány buďtež.