Sbírka mezi hornictvem na Základní tiskový fond pro Hornické listy (1919)

Redakce Hornických listů zveřejnila v roce 1919 výzvu k finančním sbírkám mezi hornictvem na Základní tiskový fond. Sbírka měla mezi hornictvem široký ohlas a tak si horníci sami vlastními prostředky založili a udrželi svůj syndikalistický časopis.

V následujících měsících byly dary a sbírky na stránkách Hornických listů kvitovány, což také oznamují následovně:

Tiskový fond

Naše organisace, odbočky a jiné korporace měli by uvažovati o tom,, aby co nejrychleji přispěli na tiskový fond „Hornických listů“. Sledujte kdo a kolik přispěl. Jest to povinností každé organisace i čtenáře přispět na zajišťovací fond.“ Kdo a jakou částkou přispěl zveřejnujeme níže.

Od redakce

Před Vánoci uplynulého roku byla situace u nás na Severu taková, že se jevila naprostá potřeba vydávati opět odborný list. Neotáleli jsme tedy a „Hornické listy“ byly vydány a sice beze všeho finančního podkladu. Nechtějíce ale list ze začátku zatížiti, nevydali jsme 3.čísla minulý týden a rozeslali známé dopisy na organisace.

Že nalezla naše výzva náležitého ohlasu, můžeme tuto s potešením konstatovati.

Skupina v Duchcově věnovala na základní fond 50 K a členové mezi seboz na měsíční schůzi 140 K.

Ze Záluží jsme obdrželi následující přípis: „ Na Váš dopis ze dne 13 t.m. Jsme se usnesli s Fišem a Hříkem, že nedostatek peněz se vůbec nepřipouští. Zasíláme Vám 200 K na základní fond.“

A z Louky k nám rovněž přišel funkcionář odbočky a přinesl na fond 50 K.

Očekáváme, že všechny naše organisace pochopí svůj úkol a povinnost ku svému časopisu a zachovají se podobně.

Před uzávěrkou listu přinesl zástupce z Hořan 52 korun a z Hostomic 100k.“

Kvitování zveřejněné na stránkách Hornických listů ohledně příspěvků a darů na tiskový zajišťovací (základní) fond. Dary putovali přímo z odboček syndikalistů, sbírek mezi jednotlivými syndikalisty a taktéž syndikalisté organisovali sbírky na svých pracovištích a různých akcích pořádaných hnutím. Jeden výtisk Hornických listů stál v té době 20 haléřů (náklad na jeden výtisk byl nižší přesnou částku nevíme). Sbírka vynesla dle zjištěných informací celkem: 9310 Kčs. Částka tak stačila na pokrytí minimálně 5000 kusů výtisků.

Odbočka Sdružení horníků Třebušice a Komořany – 400 Kčs

Sbírka mezi členy Odbočky Sdružení horníků Třebušine a Komořany – 200 Kčs

Místní politická organizace – 400 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Duchcov – 50 Kčs

Sbírka mezi členy Odbočky Sdružení horníků Duchcov – 138 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Lom a Kopecký z Lomu – 100 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Louka – 50 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Hořany – 52 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Hostomice – 100 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Záluží – 200 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Nová Ves – 32 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Košťany – 12,90 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Hostomice – 24, 34 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Nýřany – 62 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Most – 15 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Osek – 20 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Ervenice – 73,60 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Hostomice – 64 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Ledvice – 32 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Duchcov – 80 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Nová Ves – 54 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Souš – 48 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Jeníkův Újezd – 32 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Třebušice – 55 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Záluží – 48 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Lipitce 22 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Růžodol – 46,56 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Souš – 98 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Břežánky – 53,20 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Duchcov – 56 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Rtyně – 60 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Třebušice – 55 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Kopisty – 124 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Hostomice – 36 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Růžodol – 27,56 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Konobrž – 19,20 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Motyčín – 50 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Jeníkův Újezd – 38,40 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Louka – 68,80 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Chudeřín – 128 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Lom – 282,50 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Most – 48 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Duchcov – 50 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Duchcov – 138 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Lom – 100 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Louka – 50 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Hořany 52 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Hostomice – 100 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Záluží – 200 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Třebušice – 1000 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Libkovice – 50 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Osek – 200 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Lom – 30 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Nýřany – 50 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Dolní Jiřetín – 100 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Most – 33 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Souš – 200 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Košťany – 50 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Břežánky – 100 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Rudolice – 6 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Lom – 63, 30 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Horní Litvínov – 50 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Růžodol – 50 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Rtyně – 120 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Ledvice – 100 Kčs

Váleční invalidé z plesu v Lomu – 30 Kčs

Ples Sružení horníků v Duchcově – 11,80 Kčs

Členové Polák a Chalupka – 10 Kčs

Ples 2.února 1919 v Louce – 15 Kčs

Ples v „Kaiserhofu“ v Duchcově – 18 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Most – 105 Kčs

Ples kuřáckého kroužku v Duchcově – 17 Kčs

Pracovní oddělení československého dragounského pluku v Kopistech – 100 Kčs

Ples besedy Havlíček v Lomu – 50,76 Kčs

Ples kuřáckého kroužku „Obec Pecinov“ – 50 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Jeníkův Újezd – 54 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Duchcov, Staněk – 21,80 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Liptice – 20 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Souš – 200 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Chudeřín – 120 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Lom, Šlapák – 29 Kčs

Odbočka Sdružení horníků J.H. Most – 30 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Nová Ves – 270 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Louka – 15 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Lom, Jůn – 64 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Střimice – 19,20 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Kopisty – 100 Kčs

Tělocvičná jednota Sokol Lom – 100 Kčs

Skupina horníků Duchcov – 50 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Ervenice 50 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Konobrž – 50 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Lom, Polák – 50,76 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Most, Plecháč – 20 Kčs

Maloobchodník na II.náměstí v Mostě svoji denní mzdu – 16 Kčs

Karlík Most – 20 Kčs

Durdisová a Kočková Most – 19,76 Kčs

Šrámek Most – 93 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Most – 170 Kčs

Věneček pensistů a ivalidů v Ledvicích – 32,14 Kčs

Ples hudebníků kapely Františka Řechtáčka v Duchcově – 50 Kčs

Družina českých invalidů válečných z plesu v Lomu – 35, 42 Kčs

Spolek cyklistů „Blesk“ v Lomu – 25 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Lom – 40 Kčs

Kozel, Duchcov – 2 Kčs

Odbočka Sdružení horníkůDuchcov – 82 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Konobrž – 75 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Růžodol – 150 Kčs

Sdružení technického personálu v Lomu – 50 Kčs

Jelínek Hořany – 30 Kčs

Kuřácký kroužek Husinec v Nové Vsi – 20 Kčs

Valášek, Louka – 8 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Most – 100 Kčs

Lochnovský Most – 2 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Lom – 50 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Most – 50 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Most – 7,50 Kčs

Odbočka Sdružení horníků Košťany – 20 Kčs

celkem 9310 Kčs