Sbírka na protiklerikální agitaci na Mostecku v roce 1908

Severočeští anarchisté a bezvěrci reagovali na výzvu pražského arcibiskupa, který vyzval katolické kněží, aby se účastnili veřejného života a snažili se zakládat katolická odborová sdružení. Proti čemu se ohradili anarchističtí dělníci výzvou otištěnou na stránkách Hornických listů: „Tuto klerikální rozpínavost nelze přehlédnouti. Je nutno se společně postaviti proti těmto klerikálním choutkám a p .klerikály odkázat k jejich místům a nepřipustit, by pod rouškou odb.Organizací bylo dělnictvo klerikalismem malátněno a ubírána mu všechna energie v bojích za větší kus chleba.“ Anarchisté tak vyzvali všechny bezvěrce z Mostecka, aby se přihlásili u důvěrníka nebo pokladníka místní organizace bezvěrců v Mostě a vyzvedli si sběrací listiny na peněžní sbírky. Bylo tak možné učinit u důvěrníka Karla Hladečka na Veitmilověi ulici č.p.1063 v Mostě nebo u pokladníka Karla Elsnice z Plynární ulice č.p.626 v Mostě.

Protiklerikální ilustrace z anarchistického časopisu Matice svobody vydávané Janem Opletalem.