ŠIKANA KOLPORTÉRŮ ANARCHISTICKÝCH ČASOPISŮ V LOMU U MOSTU (1908)

V neděli dne 29. listopadu 1908 zatčen zde kamarád Novák, kolportér „Hornických Listů“ četnickým strážmistrem Králem. Po výslechu však propuštěn. Tento nezdařilý atentát rozlobil pana strážmistra do té míry, že odhodlal se zatknout o hodinu později starého kozáka – kolportéra „Zádruhy“ Matěje Kalinu. Zde však padla kosa na kámen. Jan Král se vši energií žádal na Kalinovi seznam abonentů, což však mu bylo taktéž energicky odepřeno. Však za to jej Kalina žádal, má-li chuti, by chodil s nim kolportovat a tak se přesvědčil, že „Zádruhu“ nenabízí nýbrž doručuje. Tato nabídka valně se nelíbila panu Královi a proto raději odtáhnul s dlouhým nosem.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)