ŠKOLSKÁ STÁVKA A KRÁSNÉ BŘEZNO (1908)

Z Krásného Března obdrželi jsme prohlášení rodičů z tábora federalistických socialistů (anarchistů). Prohlašují, že neuznávají zástupce Krásného Března, kteří chodí jménem českých rodičů do školských konferencí, neboť nebyli voleni ze štředu českých rodičů, kteří dítky do české školy posílají. Delegáti ponechávají si veškerá usnesení pro sebe, s rodiči nic nesdělují; dle toho školská slávka dopadla. Nestane-li se náprava, odvodí podepsaní z toho důsledky.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“