Skupina bezvěrců Most (1919)

Koncem srpna roku 1919 obnovili činnost také anarchističtí bezvěrci v Mostě. Spolková místnost se nacházela v proslulém hostinci „Janský dvůr“ v Mostě. Měsíční členské schůze se konaly každou čtvrtou neděli v měsíci. Členy výboru byli zvoleni Kára Václav důvěrníkem Pecháč Jan.

O založení Skupiny bezvěrců informuje výbor na stránkách Hornických listů z 29.srpna 1919:

„Nově založená skupina bezvěrců oznamuje všem občanům a občankám bez vyznání, aby ve vlastním zájmu přihlásili se za členy. Přihlásiti se možno u kteréhokoliv člena výboru nebo při měsíční schůzi každou čtvrtou neděli v Janském dvoře u občana V.Káry. Dopisy zasílány buďtež na důvěrníka skupiny, Jana Pecháče v Mostě, Goetheova třída číslo 1212.“

spolkový hostinec „Janský Dvůr“ v Mostě