SLAVNOST CHICAGSKÝCH MUČEDNÍKŮ S ÚČASTÍ ČESKÝCH ANARCHISTŮ V SAINT LOUIS (1897)

Tak jako vždy, i letos oslavena byla památka chicagských mučedníků důstojným způsobem u nás v St. Louis. Zde se pořádala tato smuteční slavnost v sobotu dne 13. listopadu 1897 v Masonic Hall.

Na programu se nalézalo; „Death of the Chicago Anarchists”, kde Lucy Parsonsová líčila celý tehdejší reakcionářský příběh a surovost chicagské policie. Její řeč učinila na posluchače hluboký dojem při líčení celé události na Haymarket.

Na to pak Emma Goldmanová v řeči německé rozjařila posluchače v míře nevídané. Ve své úchvatné řeči vybízela Emma Goldmanová přítomné k organisaci, aby se pak dělnictvo pomocí oné organisace mohlo vyprostit z pout kapitalistické nadvlády. Ač nebylo shromáždění tak velké jak účel slavnosti to vyžadoval, přece sešlo se dosti věrnjných ctitelů chicagských mučedníků, by projevili svoji úctu k těm, kteří dovedli hájit práva a pravdu až do posledního vzdechu.

Jak bylo pozorováno, sešli se tu různí národové, by společně vzdali čest nevinným obětím, které žravý kapitál a nynější farizejská společnost má na svědomí. Kdy přijde mstitel by pomstil nevinně prolitou krev?

Ona smuteční slavnost o které se zde zmiňuji, byla skutečně smuteční, nebo to prozrazovaly obličeje všech přítomných, mezi nimiž se nalézalo dosti českých soudruhů, by brali podílu na mezinárodní smuteční slavnosti pořádané anarchisty St. Louiskými.

Na to pak dne 14. listopadu 1897 uspořádána veřejná schůze lidu kde Lucy Parsonsová byla hlavní řečnicí. Letošní ,,slavnosti’’ ku poctě „Chicagských Mučedníku” se všady znamenitě vydařili. Dělníci jen ku předu.