SLAVNOST ČTYŘLETÉHO TRVÁNÍ DĚLNICÝCH LISTŮ (1897)

Slavnost čtyřletého trvání Dělnických Listů vydařila se vzdor šerednému počasí nad očekávání. Slavnost, s plesem spojená, doufáme že každého nadchla ku slibu, že ještě houževnatěji pracovat budeme, bychom zásadní list, jakým jsou Dělnické Listy od jich počátku, na dlouho a dlouho udrželi a – jeho pomocí naše spoluotroky k osvobození se z duševního i tělesného rabství peněžního molocha nabádali. Zajisté že každému, kdo zná, jak malý hlouček soudruhů soustředil se kol Dělnických Listů a v sobotu zřel tu řadu br Sokolů, kteří sůčastnili se sborově, pak Sokolek a různých přátel, kteří ne ze zvědavosti, ale z přesvědčeni účasť brali na slavnosti, zabušilo srdce radostí v úchvatném zvuku velebné revoluční hymny.

Václav Kudlata v kratší řeči objasnil účel slavnosti; soudruh A. Hlaváček přednesl báseň z „Písní Otroka”. I zábavný program těšil se hojné oblibě, zvláště kuplety Jaroslava Hrdličky a pak České Kázání něm. pátera rozveselily účastníky v míře veliké. Byť by i finanční úspěch nebyl tím nejlepší, morální úspěch docílen v každém ohledu.