STÁVKA ANARCHISTICKÝCH HORNÍKŮ V MOSTĚ (1901)

Dne 2. ledna o ¾ na 2. hodinu odpoledne zastavili horníci v počtu 207 mužů na dole „Viktoria“ práci, shromáždili se u těžní jámy a žádali, aby vytaženi byli na horu.

Rovněž na dole „Habsburk“ zastavilo 227 havířů práci a chtěli také vytaženi býti na horu. Poněvadž správa dolů nevyhověla jich přání, nedala je vytáhnouti, čekali nečinně až na obyčejnou dobu o ¾ na 4 hodiny kdy vytaženi byli.

Na dole Terezii zastavilo o 3. hodině odpoledne 108 havířů před ukončením práci, vytaženi však byli také až o 4. hod. odpoledne.

Na dole Pluto vyjelo 13 havířů o 2. hodině odpoledne o své ujme na horu. Na dole Amalie bylo osm horníků, kteří samovolně vyjeli na horu okamžitě vyplaceno a propuštěno. Jeden z nich dopustil se násilí, byl proto zatčen a dodán krajskému soudu. Jinak nebyl pořádek dosud nikde porušen.

Slezské listy:, Místek, 5.1.1901