Stávka na dole Gisela u Oseka v roce 1909

Nebyl to ojedinělý jev, ale zažitá praxe, že závodní tzv „kradl“ naplněné vozíky uhlí, které prostě nezapočítal pod různými záminkami a tak horníky, kteří je vytěžili ukrátil na mzdě. To se na jaře roku 1909 stalo také na dole Gisela v Oseku. Závodní ukradl horníkům 118 vozíků uhlí a ještě měl tu drzost horníkům odpovědět, že na to má právo, protože prý nebyly dostatečně naloženy a tak za ně nic neobdrží, co se dělo i když se správě dolu zdálo, že jsou zase vozíky příliš naplněné. Tyto nesnesitelné poměry na dole Gisela vyvrcholily dne 15.března 1909, že několik part horníků, povětšinou anarchistů zastavili práci a vydali se za správou dolu, žádat nápravu. Odpovědí závodu bylo podá výpovědi jednomu z anarchistů, který tlumočil stezky horníků vedení. Propuštěným horníkem byl známý anarchista a odborový aktivista, a také člen Zemské jednoty horníků Josef Šefl z Oseka, mimo jiné také bratr Aloise Šefla, redaktora Hornických listů.

16.března 1909 se konaly volby starších do báňského společenstva, a propuštěná anarchista Josef Šefl byl za důl Gisela zvolen za nového staršího. Horníci schválně a na znak solidarity volili nepohodlného anarchistu.

Nespokojení horníci a zaměstnanci dolu Gisela ve svém volání po nápravě a také v solidaritě s propuštěným kamarádem nehodlali polevit, a tak 18. března 1909 zastavili práci a vyhlásili stávku. Po správě dolu žádali odvolání výpovědi nově zvoleného staršího a anarchisty Josefa Šefla, a zároveň požadovali nápravu v pracovním poměru, takto zněli jejich požadavky předložené závodu:

  1. Výpověď Josefa Šefla budiž odvolána.
  2. Budiž zamezeno pokutování za málo naplněné vozíky, nejsou-li tyto vinou horníků málo plné.
  3. Kopáčům budiž poskytnuto tolik ran (šusů), kolik jich dle okolností potřebují.
  4. Budiž zamezeno snižování mzdy.
  5. Kopáčům budiž vyplaceno 4 koruny na směnu, zjistí-li dělničtí zástupci, že nebylo možno těmto si jich vydělati.
  6. Žádáme, aby bylo poukázáno představenstvo do patřičných mezí v zacházení s dělnictvem. Surovosti si nenechají dělníci na žádný pád líbiti.
  7. Mzda dělníků pracujících na panské směně budiž zvýšena jako dříve.
  8. Žádáme, aby pan závodní změnil svoji taktiku v jednání s dělnictvem.

Správa dolu na první bod ve věci znovuzaměstnání Josefa Šefla okamžitě odpověděla záporně, aby se zbavila nepohodlného anarchisty. O dalších bodech požadavků přislíbila, že bude ještě jednat. Následkem toho se na svolané poradě stávkující osazenstvo rozhodlo, že nepůjde do práce dokud správa dolu neodpoví na jejich požadavky.

Druhého dne, tedy 19.března 1909 šli z celého osazenstva pracovat a dělat stávkokaze jen členové sociální demokracie organisovaní v Unie rakouských horníků, co se stalo již tradicí, že sociální demokraté dělali mrvy a rozbíjeli každá stávkový boj.

Stávka byly ukončena hned následující den v neděli 20.března dle rozhodnutí schůze Zemské jednoty horníků konané v Duchcově a rozhodnuto, aby se s vedením závodu dále jednalo při práci.

důl Gisela